ZŠ Jaroslava Pešaty, Duchcov

Zprávy ze školy

26.11.16 Poděkování zaměstnancům školy

V listopadu naši školu navštívila inspekce Krajské hygienické stanice - kontrola naší školy byla sice neohlášená, ale protože se koná každoročně, nikoho nepřekvapila. Zaměřila se na budovu v Pešatově ulici a hlavně školní jídelnu. Přestože pro provoz školy a školských zařízení platí velmi přísná hygienická pravidla, opět bylo vše v naprostém pořádku a inspektorka KHS ocenila zejména vysokou kvalitu naší školní kuchyně.
Ráda bych tedy i touto cestou poděkovala všem zaměstnancům školy - pedagogickým i nepedagogickým nejen za výborné výsledky této kontroly, ale i za spolehlivé plnění pracovních úkolů v průběhu celého roku 2016 a popřála všem klidný a spokojený Advent, krásné prožití vánočních svátků a v novém roce 2017 pevné zdraví!
Mgr. Veronika Prchalová, ředitelka školy
jít zpět

Informace o škole

Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov, J. Pešaty 1313, okres Teplice, Právní forma: samostatný právní subjekt - příspěvková organizace
Zřizovatel: MĚSTO DUCHCOV, IČO: 62787209, DIČ: cz 62787209, Bankovní spojení: 1063671359/0800
Datová schránka: tpjma9z, Telefon: 474559674, mail: pesatkaseznam.cz, web: www.zsjpesaty.cz
Pověřenec GDPR: Ing. Jitka Lacinová, Telefon: 474559674, mail: jlacinovazsjpesaty.cz


Získání informací, podání žádostí, stížností nebo jiných podnětů, obdržení rozhodnutí je možné v kanceláři školy ústní, písemnou, nebo digitální formou - akceptujeme nosiče CD, DVD, USB disky, soubory ve formátech doc, pdf, jpg. Používané formuláře lze získat na webových stránkách nebo v kanceláři školy.

správa webu