ZŠ Jaroslava Pešaty, Duchcov

Zprávy ze školy

23.02.17 Besedy "Prevence"

21.2. se žáci 5.-9. tříd zúčastnili cyklu besed a přednášek o správném fyzickém, psychickém a sociálním vývoji.
Žáci 5. až 7. ročníků si povídali v rámci besed "Jsi online I a II o svých zkušenostech se sociálními sítěmi,způsobu získávání informací, nebezpečích virtuálního světa,kyberšikaně,
kyberstolkingu,zdravotních rizicích v souvislosti s nadměrným používáním informační techniky.
Žáci 8. ročníku besedovali na téma HIV a AIDS. Dozvěděli se o vzniku, průběhu a přenosu tohoto onemocnění, jak se před ním chránit a také kde hledat případnou pomoc či kam jít na testy.
Dívky z devátých ročníků měli besedu s názvem "Žena jako symbol života", hoši pak "Cesta k mužnosti". Obě tyto besedy byly zaměřeny na intimní a sexuální hygienu, zdravé sexuální chování, antikoncepci, ochranu před pohlavně přenosnými chorobami.
Doufejme, že tyto besedy přinesly žákům nejen nové a zajímavé informace, ale také poučení pro jejich budoucí život.
Mgr. Vlasta Bártová
jít zpět

Informace o škole

Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov, J. Pešaty 1313, okres Teplice, Právní forma: samostatný právní subjekt - příspěvková organizace
Zřizovatel: MĚSTO DUCHCOV, IČO: 62787209, DIČ: cz 62787209, Bankovní spojení: 1063671359/0800
Datová schránka: tpjma9z, Telefon: 474559674, mail: pesatkazsjpesaty.cz, web: www.zsjpesaty.cz
Pověřenec GDPR: Ing. Jitka Lacinová, Telefon: 474559674, mail: jlacinovazsjpesaty.cz


Získání informací, podání žádostí, stížností nebo jiných podnětů, obdržení rozhodnutí je možné v kanceláři školy ústní, písemnou, nebo digitální formou - akceptujeme nosiče CD, DVD, USB disky, soubory ve formátech doc, pdf, jpg. Používané formuláře lze získat na webových stránkách nebo v kanceláři školy.

správa webu