ZŠ Jaroslava Pešaty, Duchcov

Zprávy ze školy

23.02.17 Naše úspěchy na ,,Duchcovské růžičce"

22. února 2017 se 18 žáků naší školy, kteří postoupili ze školního kola, zúčastnilo v Domě kultury
v Duchcově místního kola soutěže v recitaci ,,Duchcovská růžička“. Soutěžilo se ve čtyřech věkových kategoriích. V nemalé konkurenci naši žáci obsadili většinu předních míst a tímto si zajistili postup do oblastního kola.
V I. kategorii (1.ročníky) obsadila 3.místo Anička Kolaříková.
Ve II. kategorii (2.a 3.ročníky) se na 1.místě umístil Arnošt Slaměník, na 2.místě Nela Popková a na 3.místě Ema Smutná.
Ve 3.kategorii (4.a 5. ročník) obsadil 1.místo Lukáš Bašek, 2.místo Klára Hlaváčková a 3.místo Anna Adámková.
Čestná uznání byla udělena Aničce Kučírkové a Nele Štěpničkové.
Všem žákům patří pochvala za vzornou reprezentaci školy a postupujícím žákům přejeme pěkné umístění v oblastním kole 14. března v Teplicích.

Za učitelský sbor Mgr. Eva Kupová
jít zpět

Informace o škole

Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov, J. Pešaty 1313, okres Teplice, Právní forma: samostatný právní subjekt - příspěvková organizace
Zřizovatel: MĚSTO DUCHCOV, IČO: 62787209, DIČ: cz 62787209, Bankovní spojení: 1063671359/0800
Datová schránka: tpjma9z, Telefon: 474559674, mail: pesatkazsjpesaty.cz, web: www.zsjpesaty.cz
Pověřenec GDPR: Ing. Jitka Lacinová, Telefon: 474559674, mail: jlacinovazsjpesaty.cz


Získání informací, podání žádostí, stížností nebo jiných podnětů, obdržení rozhodnutí je možné v kanceláři školy ústní, písemnou, nebo digitální formou - akceptujeme nosiče CD, DVD, USB disky, soubory ve formátech doc, pdf, jpg. Používané formuláře lze získat na webových stránkách nebo v kanceláři školy.

správa webu