ZŠ Jaroslava Pešaty, Duchcov

Zprávy ze školy

03.12.18 Ředitelské volno

Dne 3.12. je na budově 2. stupně vyhlášeno z důvodu odstávky vody ředitelské volno. Mimo provoz bude také školní jídelna.

Mgr. V. Bártová ZŘŠ ...číst celé28.11.18 Projektový den Robotiky

V rámci Projektového dne Robotiky, který probíhal na Základní škole J. Pešaty v Duchcově, byli žáci 5. ročníků seznámeni s programovatelnou stavebnicí LEGO WeDo 2.0. Žáci 8. ročníků byli seznámeni se složitější programovatelnou stavebnicí Lego Mindstorms.

Tyto stavebnice si kladou za cíl zvýšit zájem o techniku, vědu a programování. Žáci si během práce se stavebnicemi osvojují zkoumání, modelov ...číst celé28.11.18 Kdo by neměl rád pohádky? A zvláště ty o čertech a pekle?

V posledním listopadovém týdnu jsme navštívili Divadlo M a zhlédli vtipnou pohádku se spoustou zimních písní a koled.
Teď už víme, že i čerti chodí do školy, musí se pilně učit, jinak jim hrozí propadnutí, jako čertu Tadeášovi. Čertí učitelka si vyzkoušela i pár dětí, které odpovídaly na otázky, co je to sníh nebo koho čert doprovází při nadělování dětí 5. prosince. Na všechny otázky děti uměly ...číst celé28.11.18 Mateřské školy na Smetance

S koncem starého roku myslíme nejen na adventní oslavy, ale též na aktivity, které nás čekají v roce novém. Jednou z nejdůležitějších bude příchod nových žáčků. Z tohoto důvodu jsme k nám do školy pozvali děti z duchcovských mateřských školek, aby měly možnost nahlédnout do prostor velké školy. Na středu 28.11.2018 si žáci 5. ročníků pod vedením svých třídních učitelek připravili pásmo písniček a ...číst celé19.11.18 Čtvrťáci na dopravním hřišti

Ve dnech 14. – 16. 11. se žáci čtvrtých tříd zúčastnili dopravní výchovy v areálu Dětského dopravního hřiště v Mostě. Během výuky se seznámili s pravidly silničního provozu, s povinnostmi chodců a cyklistů. Každý si na dopravním hřišti vyzkoušel jízdu na kole. Na závěr si vyplnili test jako opravdoví řidiči, kteří si dělají řidičský průkaz. Všichni se těšíme na jaro, kdy už můžeme řidičák pr ...číst celé18.11.18 Nábory profesních odborníků pro vycházející žáky

Tak jako každý rok i letos stojí žáci devátých ročníků před volbou, jakým směrem se bude ubírat jejich další vzdělávání. Mnozí už mají o své budoucí škole jasno, ale stále určitá část žáků má problém s výběrem nové střední školy, či učebního oboru. Proto se snažíme na naší škole ve spolupráci se zástupci středních i učňovských škol zprostředkovat žákům dostatek informací formou náborových hodin v ...číst celé12.11.18 Deváťáci na výstavě "Republika 100"

V pátek 9. 11. se žáci 9. A zúčastnili v rámci již zmiňovaných oslav 100. výročí vzniku naší republiky výstavy pořádané Gymnáziem v Teplicích s názvem “Republika 100” v krásné Beuronské kapli. Zde měli možnost seznámit se s významnými daty naší historie končícími “8” zpracovanými studenty gymnázia formou komiksu a také s portréty 100 českých osobností z oblasti vědy, politi ...číst celé11.11.18 Podzimní oslavy na naší škole

V rámci oslav 100. výročí vzniku naší republiky navštíví žáci 5.-8. ročníků v duchcovském muzeu výstavu "Kronika 1. republiky". Zde se seznámí s životem v Duchcově a okolí v letech 1918-38, vyplní pracovní listy a sbírají body do celoškolní soutěže. Další body získávají za přípravy výstav k výročí vzniku republiky a výročí otevření obou budov naší školy. Mohou se také zapojit do dějepisné soutěže ...číst celé05.11.18 Šance 2018

Jako každým rokem i letos žáci osmých ročníků navštívili přehlídku středních škol na veletrhu Šance 2018 v Teplicích. Zde měli možnost seznámit se s dvaceti pěti středními a odbornými školami našeho kraje. U každého stánku stáli studenti a učitelé z dané školy. Rozdávali zájemcům letáčky s informacemi o přijímacím řízení, o dnech otevřených dveří a dalšími důležitými radami. Nejvíce žáky zaujal st ...číst celé03.11.18 Projekt Záložka do knihy

Účast naší školy v česko-slovenském projektu Záložka do knihy spojuje školy se stala již tradicí a proto jsme neváhali se letos opět do dalšího ročníku přihlásit. V tomto roce jsme se věnovali pohádkám, bajkám, pověstem a příběhům.
Díky projektu se seznamujeme se slovenskými školami a máme možnost navazovat nová přátelství. Naše žáky z 1.-5.ročníků baví tvořit a obdarovávat kamarády, a je opravd ...číst celéInformace o škole

Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov, J. Pešaty 1313, okres Teplice, Právní forma: samostatný právní subjekt - příspěvková organizace
Zřizovatel: MĚSTO DUCHCOV, IČO: 62787209, DIČ: cz 62787209, Bankovní spojení: 1063671359/0800
Datová schránka: tpjma9z, Telefon: 474559674, mail: pesatkaseznam.cz, web: www.zsjpesaty.cz
Pověřenec GDPR: Ing. Jitka Lacinová, Telefon: 474559674, mail: jlacinovazsjpesaty.cz


správa webu