ZŠ Jaroslava Pešaty, Duchcov

Zprávy ze školy

16.03.17 Ve zdravém těle zdravý duch na Pešatce

Začátkem března se žáci pátých ročníků zúčastnili otevřené kategorie okrskového kola vybíjené. Pouze jediná prohra je připravila o první místo. Odhodlání žáci tak skončili na krásném a obdivuhodném 2. místě! Jsme na ně právem hrdí. Těšíme se na příští týden, jaký sportovní výkon předvedou naše děvčata.
A chlapci osmých a devátých ročníků se zúčastnili okrskového kola v halové kopané. Naším ...číst celé16.03.17 Dopravní hřiště v Mostě

Žáci 4.ročníků se budou v měsíci květnu účastnit druhé části výukového programu zaměřeného na dopravní výchovu, jehož součástí je paktická jízda na kole a plnění dopravních předpisů chodce a cyklisty. Získané znalosti a dovednosti budou ověřeny v závěrečném testu. Žáci, kteří tento test úspěšně zvládnou získají průkaz cyklisty.
...číst celé16.03.17 Vyvíjím se a dospívám...


Dne 15. 3. 2017 proběhly preventivní besedy ve 3. a 4. ročnících.
Ve třetích ročnících byla beseda na téma „Na světě nejsi sám“. Tady byly děti vedeny k uvědomování si samy sebe a důsledků svého chování vzhledem k vrstevníkům a dospělým.
Ve čtvrtých ročnících se beseda „Z housenky motýlem“ týkala přechodu z dětství do dospívání, hygieny v tomto období a celkových psychi ...číst celé16.03.17 Brzy budeme čtenáři...

Ve dnech 22.3.2017 a 20.4.2017 proběhne v městské knihovně v Duchcově projekt ,,Už jsem čtenář" mezi žáky 1.ročníků.
Po úspěšném absolvování budou naši nejmladší žáci v červnu pasováni na čtenáře. ...číst celé16.03.17 Ornitologické vycházky pro 4.ročníky

Začátkem měsíce května uskuteční naše paní učitelka Martina Hanzlíková ornitologické vycházky pro 4.ročníky zaměřené na určování ptačích druhů podle vzhedu i zpěvu. V závěru vycházky proběhne soutěž a následné vyhodnocení.

M.Krátká ...číst celé16.03.17 Pozvánka k zápisu

Zveme budoucí školáčky a jejich rodiče k zápisu do 1.tříd pro školní rok 2017/2018.

Pondělí 3.4.2017 od 14.00 do 18.00 hodin. ...číst celé16.03.17 Novosedlický dpraváček

Družstvo žáčků třetích ročníků se pod vedením paní učitelky Jany Burešové připravuje na soutěž z oblasti dopravní výchovy a první pomoci, která proběhne na hřišti ZŠ Novosedlice dne 25.5.2017.
Úcastníkům přejeme hodně úspěchů. ...číst celé16.03.17 Jedeme za zvířátky

Dne 12.června 2017 pojedou naši čtvrťáci na výukový program do záchranné stanice v Brandýsku u Kladna.
Účelem návštěvy není jen prohlídka zvířátek, ale i získání informací o jejich záchraně a následném životě ve stanici.
M.Krátká ...číst celé24.02.17 Natura Magica

SOŠ Schola Humanitas Litvínov i tento rok připravila pro žáky základních škol přírodovědnou vědomostní soutěž NATURA MAGICA. 6. ročník soutěže se konal ve čtvrtek 23.2.2017 na půdě Centra bakalářských  studií v Litvínově. Soutěž byla rozdělena do dvou částí - teoretické a praktické. V teoretické části se prověřovaly vědomosti z biologie a chemie formou didaktického testu, praktická část probíhala ...číst celé23.02.17 Besedy "Prevence"

21.2. se žáci 5.-9. tříd zúčastnili cyklu besed a přednášek o správném fyzickém, psychickém a sociálním vývoji.
Žáci 5. až 7. ročníků si povídali v rámci besed "Jsi online I a II o svých zkušenostech se sociálními sítěmi,způsobu získávání informací, nebezpečích virtuálního světa,kyberšikaně,
kyberstolkingu,zdravotních rizicích v souvislosti s nadměrným používáním informační techniky.
Žáci 8. ro ...číst celéInformace o škole

Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov, J. Pešaty 1313, okres Teplice, Právní forma: samostatný právní subjekt - příspěvková organizace
Zřizovatel: MĚSTO DUCHCOV, IČO: 62787209, DIČ: cz 62787209, Bankovní spojení: 1063671359/0800
Datová schránka: tpjma9z, Telefon: 474559674, mail: pesatkaseznam.cz, web: www.zsjpesaty.cz
Pověřenec GDPR: Ing. Jitka Lacinová, Telefon: 474559674, mail: jlacinovazsjpesaty.cz


správa webu