ZŠ Jaroslava Pešaty, Duchcov

Zprávy ze školy

11.05.17 Mladý zdravotník 5. ročníky

Ve středu 10. 5. 2017 se 6 žáků z pátých ročníků (Petr Sokol, Veronika Vránová, Nela Kruntová, Míla Vyskočil, David Horák a Natálie Janouchová) zúčastnilo soutěže „Mladý zdravotník“, která se konala na ZŠ Bílá cesta. Soutěž pořádal Oblastní spolek Českého červeného kříže Teplice.
Pro soutěžící byli připraveni velice věrohodně namaskovaní figuranti s rozseknutou hlavou, zlomenou rukou ...číst celé11.05.17 Český den proti rakovině

V tomto roce proběhl již 21. ročník celonárodní veřejné sbírky "Český den proti rakovině". Naše škola se letos rozhodla také tento projekt podpořit. Všichni zaměstnanci školy si zakoupili symbolickou žlutou kytičku, kterou jim spolu s informačním letáčkem předávali žáci našeho školního parlamentu. Nezůstalo ale jen u zaměstnanců, ke koupi kytičky se přidali i někteří žáci školy. Celkově jsme přisp ...číst celé10.05.17 Návštěva zámku v Duchcově

Dne 5.5. 2017 jsme se šestými třídami navštívili zámek v Duchcově, kde pro nás byl připraven program s názvem „Antická dílna“. Rozdělili nás do dvou soutěžních týmů a za každý správně splněný úkol nám byla dána mince. Důležitá byla spolupráce, kterou jsme si vyzkoušeli hned v prvním zadání. Museli jsme v krátkém časovém limitu sestavit mapu světa, což se nám naštěstí podařilo. Dále js ...číst celé10.05.17 Výherní výlet

Ve středu 10. 5. vyrazili žáci čtvrtých ročníků na Minifarmu na Dlouhé Louce. Tento výlet byl financován z prodeje lednice, kterou žáci vyhráli za projekt Mléko a my (9. 12. 2016).
Žáci měli možnost dozvědět se informace o chovu hospodářských zvířat. Dostali se také do blízkého kontaktu např. s krávou, koněm, kozou, ovcemi či králíky. Někteří odvážlivci si vyzkoušeli dokonce hřebelcování koně, ...číst celé05.05.17 Vystoupení pro babičky

Dne 3.5. se žáci z prvního stupně ZŠ J. Pešaty zúčastnili odpoledního posezení ke Dni matek pořádaném naším městem. Na tomto setkání vystoupil sboreček Smetánek, taneční kroužek Country Best a vybraní recitátoři. Sboreček si pro diváky připravil 5 písní, které se střídaly s básničkami a uprostřed programu předvedli tanečníci ze souboru Country Best své vystoupení. V závěru návštěvy dostala každá b ...číst celé03.05.17 Den matek

Žáci pěveckého sboru Smetánek, tanečního kroužku Country Best a též nejlepší recitátoři školy vystoupí pod vedením svých učitelek dne 3.5.2017 v DK vDuchcově v rámci slavnostního programu ke Dni matek věnovaného duchcovským důchodcům. ...číst celé27.04.17 Za starý papír na výlet !!

K příležitosti letošního Dne Země proběhla na 2. stupni velká sbírka papíru, během které žáci nanosili 3 307 kg.
Na prvním místě se umístila třída 5.C se 777 kg, 2. místo obsadila 5.B se 665 kg a 480 kg zajistilo 3. místo pro 6.B.
Nejlepší sběrači z celé školy se zúčastní 8.6. celodenního výletu do History Parku v Ledčicích a v případě příznivého počasí také výstupu na horu Říp.
Jsou to tito žá ...číst celé27.04.17 Za starý papír na výlet!

K příležitosti letošního Dne Země proběhla na 2. stupni velká sbírka papíru, během které žáci nanosili 3 307 kg.
Na prvním místě se umístila třída 5.C se 777 kg, 2. místo obsadila 5.B se 665 kg a 480 kg zajistilo 3. místo pro 6.B.
Nejlepší sběrači z celé školy se zúčastní 8.6. celodenního výletu do History Parku v Ledčicích a v případě příznivého počasí také výstupu na horu Říp.
Jsou to tito žá ...číst celé24.04.17 Pohádková abeceda

Čtení nás baví a tak jsme si další návštěvu v knihovně užili. V rámci projektu „Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka 2016/2017“ jsme si tentokrát zasoutěžili na téma „Pohádková abeceda“.
Paní knihovnice Jana Marešová si pro prvňáčky připravila obrázky pohádkových postav a hádanky z různých dětských knih. Připomněla jim i jméno Václava Čtvrtka, o kterém jsem si povíd ...číst celé23.04.17 OVOV-Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Dne 20. 4. 2017 se naše škola zúčastnila okresního kola OVOV - Odznaku Všestrannosti Olympijských Vítězů, které se konalo v areálu školy ZŠ Maršovská Teplice. Soutěžilo se v pěti disciplínách: trojskok, hod dvoukilovým medicimbalem, skoky přes švihadlo, kliky a volitelná disciplína. Ve volitelné disciplíně si mohli soutěžící vybrat běh na 1000 metrů nebo dribling. Závodilo se v kategorii jednotliv ...číst celéInformace o škole

Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov, J. Pešaty 1313, okres Teplice, Právní forma: samostatný právní subjekt - příspěvková organizace
Zřizovatel: MĚSTO DUCHCOV, IČO: 62787209, DIČ: cz 62787209, Bankovní spojení: 1063671359/0800
Datová schránka: tpjma9z, Telefon: 474559674, mail: pesatkaseznam.cz, web: www.zsjpesaty.cz
Pověřenec GDPR: Ing. Jitka Lacinová, Telefon: 474559674, mail: jlacinovazsjpesaty.cz


Získání informací, podání žádostí, stížností nebo jiných podnětů, obdržení rozhodnutí je možné v kanceláři školy ústní, písemnou, nebo digitální formou - akceptujeme nosiče CD, DVD, USB disky, soubory ve formátech doc, pdf, jpg. Používané formuláře lze získat na webových stránkách nebo v kanceláři školy.

správa webu