ZŠ Jaroslava Pešaty, Duchcov

Zprávy ze školy

12.06.15 Výlet 7.ročníků Děčín

Dne 10.6. 2015 jsme se vydali vlakem na výlet do Děčína. Jako první jsme poznávali historii děčínského zámku. K tomu nám pomáhala nejen naše průvodkyně, ale později jsme dostali i pracovní list, na kterém jsme si ověřovali své poznatky. Prohlídka zámku byla ukončena scénkou ,,Návštěva Casanovy“, kterou zahráli ti nejodvážnější z našich tříd. Následně jsme se vydali do zooparku, kde jsme nej ...číst celé08.06.15 Úchvatný výlet do Hřenska

2. června se třídy 5. A a 5. B vydaly na výlet. Autobusem jsme jeli do Děčína a parníkem jsme odpluli po Labi do Hřenska. Jakmile jsme zakotvili, prošli jsme dlouhou ulicí plnou stánků, kde jsme si nakoupili drobné dárečky. Pak jsme vešli do nádherného lesa plného obrovských i menších mechem porostlých kamenů a skal. Nacházelo se zde mnoho rostlin, lávek, mostů a tunelů. V Edmundově soutěsce js ...číst celé25.05.15 Školní akademie

Dovolujeme si Vás pozvat na ŠKOLNÍ AKADEMII, která se bude konat dne 15. 6. 2015 od 17 hodin v duchcovském kině Lípa.
Program: pěvecké, taneční, recitační, sportovní vystoupení našich žáků a možná i závěrečné překvapení. ...číst celé25.05.15 Spolupráce se ZS Falco

V loňském roce pořádala naše škola předvánoční sbírku krmiva pro zraněná či opuštěná divoká zvířata v Záchranné stanici Falco v Dolním Týnci u Litoměřic.
Falco je stanicí, která spravuje jedno z největších území naší republiky. Patří sem 15 obcí, mezi nimiž je i město Duchcov.
S vedoucí ZS Janou Tomšovskou byla domluvena i další spolupráce. Ve čtvrtek 7. května přijela do naší školy, kde besed ...číst celé25.05.15 Štafetový pohár - krajské kolo

Dne 15. května se žáci třetích a pátých ročníků zúčastnili Krajského kola ve štafetovém poháru v Ústí nad Labem. Žákům se podařilo vybojovat dvě 3. místa. Celkově skončili čtvrtí. Naše malé sportovce přijela podpořit patronka závodu mistryně světa Ludmila Formanová. Kromě medailí si žáci odvezli úžasný zážitek.
Mgr. Kamila Svatošová
Mgr. Jana Olahová Štemberková
...číst celé07.05.15 Zethau-4.den

Ráno jsme vstali už v 5.45 a po snídani jsme jeli autobusem do městečka Brand-Erbisdorf, kde jsme měli setkání se studenty Gymnázia Bernard von Cotta. Nejprve jsme shlédli film "Habermannův mlýn" a pak po několika seznamovacích aktivitách pracovali znovu s problematikou společného soužití Čechů a Němců v poválečném období. Po obědě ve školní jídelně jsme pokračovali ve společných aktivitách v angl ...číst celé07.05.15 Zethau-5.den

Ráno po snídani jsme se vydali pěšky po hřebenech Krušných hor na návštěvu jednoho z přímých účastníků poválečného odsunu Němců z pohraničí. Byli jsme srdečně přivítáni na jeho statku, kde nám vyprávěl o svých osudech a také odpovídal na otázky žáků. Po skončení besedy jsme se spolu s ním a několika dalšími pamětníky přesunuli do Chomutova, kde proběhla beseda s několika dalšími německými pamětník ...číst celé05.05.15 Zethau-3.den

Dnes jsme se věnovali celé dopoledne týmové práci- výroba prezentací na téma poválečné uspořádání Československa, osídlování pohraničí apod.
Po obědě jsme vyrazili pěšky na soukromý statek v Zethau, kde jsme si mohli vyzkoušet dojení krav, výrobu másla a domácího chleba, jízdu na traktoru.
Po večeři následovala prezentace a natáčení týmových prací a projekce krátkého dokumentu, který byl příprav ...číst celé04.05.15 Jazykový pobyt ZETHAU

Patnáct žáků 8. a 9. ročníku přijelo do Zethau v dobré náladě před polednem, následovalo ubytování a oběd-brambory,řízek, zelenina, poté se na hodinové procházce seznámili s obcí a okolím.
Před večeří jsme se sešli v místním kinosále, kde proběhlo několik seznamovacích aktivit v německém a anglickém jazyce. Po několika chodové večeři následovalo promítání dokumentu Kytlice, který se zabývá otázko ...číst celé04.05.15 Zethau-2.den

Po budíčku, který se nepovedl, následovala snídaně, která se povedla a po ní odjezd autobusem do města Freiburg. Prohlédli jsme si město, utratili pár peněz (někteří všechny) a po obídku v kebabárně jsme se přesunuli do městečka Brand-Erbisdorf, kde v místní Oberschule proběhlo seznámení a diskuse se studenty o filmu Kytlice, který jsme viděli včera.
Po návratu jsme si na hříšti zahráli hru Ringo ...číst celéInformace o škole

Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov, J. Pešaty 1313, okres Teplice, Právní forma: samostatný právní subjekt - příspěvková organizace
Zřizovatel: MĚSTO DUCHCOV, IČO: 62787209, DIČ: cz 62787209, Bankovní spojení: 1063671359/0800
Datová schránka: tpjma9z, Telefon: 474559674, mail: pesatkaseznam.cz, web: www.zsjpesaty.cz
Pověřenec GDPR: Ing. Jitka Lacinová, Telefon: 474559674, mail: jlacinovazsjpesaty.cz


správa webu