ZŠ Jaroslava Pešaty, Duchcov

Zprávy ze školy

16.03.16 Krušnohorská železnice

Dne 8.3. 2016 se vybraní žáci osmého ročníku zúčastnili vyhodnocení výtvarné soutěže k příležitosti 130. Výročí moldavské horské dráhy. Výlet začal jízdou vlakem vypravovaného z Mostu na Moldavu v Krušných horách. Po příjezdu na moldavské nádraží nás přivítala delegace vedená místostarostkou paní Kardovou a dalšími osobnostmi spojenými s touto oblastí Krušných hor. V nádražní budově byli žáci sez ...číst celé16.03.16 Sněhuláci pro Afriku

Již potřetí se naše škola zapojia do celorepublikové akce "Sněhuláci pro Afriku", jejímž cílem je pomoci dětem z africké Gambie na jejich cestě ke vzdělání. Za každého postaveného sněhuláka se vybírá startovné a za vybrané peníze se posílají do Afriky kola, na kterých děti ze vzdálených míst jezdí do své školy. Letos jsme takto vybrali 1480,-Kč.
Současně bylo v těchto dnech spuštěno hlasování (f ...číst celé08.03.16 Havárie vody - ředitelské volno!!!

Z důvodu havárie na přívodu pitné vody do budovy školy ve Smetanově ulici VYHLAŠUJI dnes 8.3.2016
ŘEDITELSKÉ VOLNO
Dětí, které si nemohou rodiče vyzvednout, budou v budově školní DRUŽINY až do konce řádného vyučování dle rozvrhu.
Obědy jsou k dispozici - prosím vyzvedněte si je!!!
PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY NEPŘERUŠEN
Mgr. Veronika Prchalová, ředitelka školy ...číst celé07.03.16 Projektový den na 1.stupni

Ve čtvrtek 3.3.2016 se všichni žáci 1.stupně zapojili v rámci ročního projektu ,,Ovoce do škol"
do projektového dne s názvem ,,Ovoce a zelenina do škol".
Každý v rámci třídní skupiny plnil řadu zajímavých úkolů z oblasti environmentální výchovy na sedmi různých stanovištích. Zapojeni do projektu byli kromě malých žáků i paní učitelky a žáci 9.ročníku.
Doufám, že nové poznatky děti využijí neje ...číst celé17.02.16 Florbalový zápas

Vybraní chlapci ze 4. a 5. tříd se v úterý 9.2. zúčastnili okrskového kola ve florbale. Akce se konala na ZŠ Za Chlumem v Bílině. Ve skupině jsme se utkali se ZŠ Sochorova a domácí ZŠ Za Chlumem. Skupinu měla zakončit ZŠ Lidická, avšak ta se nedostavila. První zápas jsme sehráli s domácí školou, kde v nervy drásajícím závěru jsme nakonec zvítězili 5:4. Druhý zápas jsme sehráli proti ZŠ Sochorova, ...číst celé12.02.16 FondSidus vracíme dětem úsměvy

Děti se zúčastnily sbírky na vybavení pro dětské zdravotní zařízení. ...číst celé11.02.16 Přijatí žáci - zápis pro školní rok 2016/2017 k 27.1.2016

...číst celé28.01.16 Havárie

Z důvodu havárie na vodovodním řádu byla přerušena dodávka pitné vody do naší školy a školní jídelny, budovy v ulici J. Pešaty. Technické služby Duchcov zajistily náhradní zdroj pitné vody z přistavené cisterny. Rozdání pololetního vysvědčení a vydání obědů tak mohlo bez problémů proběhnout.
Dodávka pitné vody bude přerušena i v pátek 29. ledna - z těchto důvodů bude omezen provoz školy. Program ...číst celé25.01.16 Zdobíme si školu

Žáci 7.A se rozhodli, že si v rámci výtvarné výchovy vyzdobí školu. Prvním počinem byl vchod k tělocvičně, který je vylepšen sportovním náčiním a sportovními potřebami. Následovala jídelna. Vzhledem k tomu, že hlavní strávníci jsou především z prvního stupně, inspirace pohádkou Ratatouille byla jasná volba. Díky pozitivním ohlasům se žáci rozhodli pustit i do výzdoby vchodových dveří k hudebně. Sn ...číst celé25.01.16 Výlet Německo

V sobotu 23.1. vyjelo 16 žáků z 8. a 9.ročníku na návštěvu gymnázia v Brand Erbisdorfu, kam jsme byli pozváni na den otevřených dveří. Němečtí studenti si nás rozdělili na skupiny, ve kterých jsme si prohlédli školu se spoustou workshopů.Také jsme shlédli dokumentární film, který byl s našimi žáky natočen při jejich podzimním výukovém pobytu v Zethau.
Z Brand Erbisdorfu jsme přejeli do Freibergu. ...číst celéInformace o škole

Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov, J. Pešaty 1313, okres Teplice, Právní forma: samostatný právní subjekt - příspěvková organizace
Zřizovatel: MĚSTO DUCHCOV, IČO: 62787209, DIČ: cz 62787209, Bankovní spojení: 1063671359/0800
Datová schránka: tpjma9z, Telefon: 474559674, mail: pesatkaseznam.cz, web: www.zsjpesaty.cz
Pověřenec GDPR: Ing. Jitka Lacinová, Telefon: 474559674, mail: jlacinovazsjpesaty.cz


Získání informací, podání žádostí, stížností nebo jiných podnětů, obdržení rozhodnutí je možné v kanceláři školy ústní, písemnou, nebo digitální formou - akceptujeme nosiče CD, DVD, USB disky, soubory ve formátech doc, pdf, jpg. Používané formuláře lze získat na webových stránkách nebo v kanceláři školy.

správa webu