ZŠ Jaroslava Pešaty, Duchcov

Prevence

23.04.19 Preventivní besedy na 1. stupni

V rámci prevence sociálně patologických jevů jsme si pro druháky a třeťáky připravili povídání na téma "Na světě nejsi sám" a "Jsi online".
Druháčkové besedovali s paní Podlahovou a odpovídali na otázky: Co všechno je kolem nás? Co se ti ve škole líbí, nelíbí? Co bys ve škole změnil? Některé odpovědi potěšily a rozesmály. Mám rád paní učitelku. Chtěl bych ve škole výtah. Já bych uvítal delší přestávky. Někdo by zrušil známkování. Mám rád angličtinu a tělocvik. Všichni jsme se ale shodli na jedné odpovědi: Jsme rádi, že do školy chodíme se svými kamarády.
Děti pracovaly se smajlíky, se svými emocemi. Co dělat, když se pohádám s kamarádem, kamarádkou. Jak si kamaráda udržet? Jak se chovat, když jsem nazlobený, nazlobená?
Diskuze byla velmi podnětná. Pokud chceme, aby se děti k sobě chovaly přátelsky, je dobré ukázat jim vzory, povídat si s nimi o tom a ukázat jim cestu, jak na to.

Čtvrťáci besedovali na téma nebezpečí internetu a sociálních sítí.
Děti se dověděly, že internet je výborná věc k vzdělávání, vyhledávání zajímavých informací, ale bohužel i nebezpečná věc, pokud nebudeme dodržovat některá pravidla.
Beseda byla pro děti velmi přínosná. V příštím školním roce nás bude čekat pokračování, a tak doufáme, že si děti některá pravidla bezpečného internetu zapamatují a budou je dodržovat.

Děkujeme paní Podlahové za pěkné a poučné besedy.

Učitelky třetích a čtvrtých ročníků

jít zpět

Informace o škole

Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov, J. Pešaty 1313, okres Teplice, Právní forma: samostatný právní subjekt - příspěvková organizace
Zřizovatel: MĚSTO DUCHCOV, IČO: 62787209, DIČ: cz 62787209, Bankovní spojení: 1063671359/0800
Datová schránka: tpjma9z, Telefon: 474559674, mail: pesatkazsjpesaty.cz, web: www.zsjpesaty.cz
Pověřenec GDPR: Ing. Jitka Lacinová, Telefon: 474559674, mail: jlacinovazsjpesaty.cz


Získání informací, podání žádostí, stížností nebo jiných podnětů, obdržení rozhodnutí je možné v kanceláři školy ústní, písemnou, nebo digitální formou - akceptujeme nosiče CD, DVD, USB disky, soubory ve formátech doc, pdf, jpg. Používané formuláře lze získat na webových stránkách nebo v kanceláři školy.

správa webu