ZŠ Jaroslava Pešaty, Duchcov

Školní projekty

Chemické pokusy

Žáci 9. ročníků si v rámci mezioborových vazeb oborů chemie a digitální dovednosti připravili žákovské pokusy:

1. Lávová lampa

2. Soda a ocet

3. Létací balónek


jít zpět

správa webu