ZŠ Jaroslava Pešaty, Duchcov

Školní projekty

Jaro ožívá

Projektem Jaro ožívá se snažíme přitáhnout pozornost ke stěhovavým druhům ptáků, z nichž mnozí, zatím ještě běžní, v poslední době dramaticky ubývají. Proto chceme u dětí a jejich rodin vzbudit zájem o ptactvo a jeho ochranu a současně oslavit příchod jara i fenomén ptačí migrace“ říká Lucie Hošková, koordinátorka kampaně Jaro ožívá. „Dětem navíc nabízíme propojení zážitků v přírodě s jejich čím dál oblíbenějším médiem – internetem“.

Nová sezóna projektu Jaro ožívá v čR oficiálně startuje 1. března 2011, tedy první den prvního jarního měsíce. Již nyní však můžeme na stránkách projektu Jaro ožívá sledovat přílety čápů, vlaštovek i prvních rorýsů do jižněji položených zemí a dokonce již máme první skupinová pozorování čápa z české republiky! Kampaň Spring Alive organizuje mezinárodní sdružení na ochranu ptáků BirdLife International, v čR zastoupené českou společností ornitologickou.

V rámci kampaně Jaro ožívá vyzýváme ke sledování příletu pěti poslů jara – čápa bílého, vlaštovky obecné, kukačky obecné, rorýse obecného či vlhy pestré. Zúčastnit se projektu je jednoduché - stačí si zaznamenat svá první pozorování výše zmíněných druhů a vložit je do on-line formulářů na www.springalive.net

Každá zúčastněná země má svoji národní jazykovou verzi, kde lze na příslušných mapách a v tabulkách kontrolovat postup jara Evropou či získat informace o sledovaných druzích a možnostech jejich ochrany. Mezi jazykovými verzemi lze libovolně přecházet a sdílet tak své jarní zážitky s podobnými nadšenci z celé Evropy. Do projektu Jaro ožívá se celoevropsky zapojuje také přes 700 škol. V čR připravujeme pro učitele doplňkové výukové materiály včetně pracovních listů a konkrétních návodů na zpestření výuky. Podrobnosti naleznou zájemci na www.springalive.net v sekci Pro učitele.

Výsledky projektu jsou zpracovávány odborníky z organizace BirdLife International s cílem zjistit faktory, které ovlivňují případné změny v tahovém chování ptáků, například vliv klimatických změn na načasování návratu ptáků ze zimoviš?.


čSO, Jaro ožívá

jít zpět

správa webu