ZŠ Jaroslava Pešaty, Duchcov

Školní projekty

EU peníze školám

Základní škola Jaroslava Pešaty se k 1.9.2010 zapojila do projektu EU peníze školám v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu. Naše škola si do vlastního projektu „Z úspěšných žáků se stanou dobří studenti“ vybrala podporu zaměřenou na zvyšování čtenářské a informační gramotnosti, zkvalitnění výuky anglického jazyka, využívání ICT, zkvalitnění výuky matematiky a přírodovědných předmětů.

Bezmála 1 840 000 korun bude využito na individualizaci výuky (dělení tříd do skupin), vytváření nových vzdělávacích materiálů a na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Naším cílem je vybavit školu moderními vyučovacími pomůckami, tak aby se výuka stala pro žáky zajímavou a přitažlivou. Chceme, aby se naši žáci stali dobrými studenty středních škol.

Zveřejnění dokončených výukových materiálů.

Mgr. Veronika Prchalová

jít zpět

Informace o škole

Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov, J. Pešaty 1313, okres Teplice, Právní forma: samostatný právní subjekt - příspěvková organizace
Zřizovatel: MĚSTO DUCHCOV, IČO: 62787209, DIČ: cz 62787209, Bankovní spojení: 1063671359/0800
Datová schránka: tpjma9z, Telefon: 474559674, mail: pesatkazsjpesaty.cz, web: www.zsjpesaty.cz
Pověřenec GDPR: Ing. Jitka Lacinová, Telefon: 474559674, mail: jlacinovazsjpesaty.cz


Získání informací, podání žádostí, stížností nebo jiných podnětů, obdržení rozhodnutí je možné v kanceláři školy ústní, písemnou, nebo digitální formou - akceptujeme nosiče CD, DVD, USB disky, soubory ve formátech doc, pdf, jpg. Používané formuláře lze získat na webových stránkách nebo v kanceláři školy.

správa webu