ZŠ Jaroslava Pešaty, Duchcov

Školní projekty

Adopce ZŠ J. Pešaty Policií čR

Tento projekt probíhá na naší škole již třetím rokem formou přednášek s duchcovskými policisty.
Přednášky jsou tématicky uspořádané podle věku žáků. Nejmenší se seznamují s policisty a jejich pracovní náplní, mluví o prevenci úrazů, starší žáci se zaměřují na bezpečnost silničního provozu, dopravní značení, jak se zachovat v určitých situacích. Žáci 2. stupně jsou informování o nebezpečí užívání návykových látek, o trestné činnosti mládeže, o zbraních, národnostních menšinách apod.
Mezi nejúspěšnější akce tohoto projektu jistě patří výjezd žáků 3. tříd na dopravní hřiště v Proseticích, nebo spoluúčast čtvr?áků při silniční kontrole vozidel.

jít zpět

správa webu