ZŠ Jaroslava Pešaty, Duchcov

Nejnovější zprávy z družiny

12.02.19 Robot - šampión

Konec ledna a začátek února patřil v naší družince opět výtvarné dílně, tedy společnému tvoření rodičů s dětmi. Jejich úkolem bylo zhotovení robota – šampióna! Materiál, velikost, funkce, dovednosti a v neposlední řadě i pojmenování – to vše bylo ponecháno na fantazii soutěžících. Bylo až s podivem, kolik rozličných, nápaditých výrobků začalo postupně zdobit naše družinová oddělení. Originalita skutečně mnohým tvořitelům nechyběla.
Co dodat, snad jen obrovské poděkování malým i velkým šikulům a mnoho dobrých nápadů do dalšího tvoření!


Vychovatelky ŠD
jít zpět

Informace o škole

Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov, J. Pešaty 1313, okres Teplice, Právní forma: samostatný právní subjekt - příspěvková organizace
Zřizovatel: MĚSTO DUCHCOV, IČO: 62787209, DIČ: cz 62787209, Bankovní spojení: 1063671359/0800
Datová schránka: tpjma9z, Telefon: 474559674, mail: pesatkaseznam.cz, web: www.zsjpesaty.cz
Pověřenec GDPR: Ing. Jitka Lacinová, Telefon: 474559674, mail: jlacinovazsjpesaty.cz


Získání informací, podání žádostí, stížností nebo jiných podnětů, obdržení rozhodnutí je možné v kanceláři školy ústní, písemnou, nebo digitální formou - akceptujeme nosiče CD, DVD, USB disky, soubory ve formátech doc, pdf, jpg. Používané formuláře lze získat na webových stránkách nebo v kanceláři školy.

správa webu