ZŠ Jaroslava Pešaty, Duchcov

Nejnovější zprávy z družiny

07.01.13 ŠD Povídání o Vánocích

V pondělí 17.12. přivítali prvňáčci ze II. oddělení hosta. Navštívil nás pan farář Marcin Saj, který si s dětmi složil veliké puzzle, podle kterého nám vypravoval příběh o Marii, Josefovi a narození Ježíška. Nezapomněl také na tři krále a jejich dary. Děti na oplátku zazpívaly koledy a zarecitovaly zimní básničky. Rozloučili jsme se s přáním krásných Vánoc a těšením na Štědrý večer, kdy nám Ježíšek přinese pod stromeček dárečky.
Vladislava Neudertová
jít zpět

Informace o škole

Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov, J. Pešaty 1313, okres Teplice, Právní forma: samostatný právní subjekt - příspěvková organizace
Zřizovatel: MĚSTO DUCHCOV, IČO: 62787209, DIČ: cz 62787209, Bankovní spojení: 1063671359/0800
Datová schránka: tpjma9z, Telefon: 474559674, mail: pesatkazsjpesaty.cz, web: www.zsjpesaty.cz
Pověřenec GDPR: Ing. Jitka Lacinová, Telefon: 474559674, mail: jlacinovazsjpesaty.cz


Získání informací, podání žádostí, stížností nebo jiných podnětů, obdržení rozhodnutí je možné v kanceláři školy ústní, písemnou, nebo digitální formou - akceptujeme nosiče CD, DVD, USB disky, soubory ve formátech doc, pdf, jpg. Používané formuláře lze získat na webových stránkách nebo v kanceláři školy.

správa webu