ZŠ Jaroslava Pešaty, Duchcov

Nejnovější zprávy z družiny

27.08.15 Pokyny do ŠD

Družinka funguje již od 1.9. od 6.00 do 16.00 hod. Kdo ještě nedonesl přihlášky, prosím učiňte tak co nedříve. Těšíme se na Vás :-)

Vychovatelky ŠD


Pokyny do ŠD
- ŠD je určena žákům 1. st ZŠ
- Provoz 6.00 - 8.00 hod., 11.30 - 16.00 hod.
- Vyzvedávání dětí do 13.30 (po písemném oznámení) ve ŠJ nebo od 14.30 ve ŠD
- Děti z prvních tříd si vyzvedávají rodiče do 12.30 ve školní jídelně – bližší informace v notýsku (na oběd si berou tašky)
Platby
- Přihlášení - pomocí zápisového lístku
- 150 Kč / měsíc - vždy se platí paní ekonomce (1x za měsíc je v ŠD, jinak 2.st.ZŠ)
- Datum platby je vyvěšeno na webových stránkách nebo ve ŠD
- 150 Kč – 2x za rok – pomůcky (vybírá se na zač. školního roku a v pololetí)
- Možno platit ŠD přes účet (variabilní symbol a č.účtu dostanete v notýsku)
Potřeby
- Přezůvky (nosí si ze školy)
- Papírové kapesníky, toaletní papír (vybírá se na zač. šk. roku)
- Oblečení na ven, pláštěnka (nechávají si v ŠD ve skříňce)
- Notýsek (dostanou, nosit vždy u sebe, kontrolovat záznamy)
Režim ŠD
- Ráno odvedeme děti do ZŠ
- Po vyučování vyzvedáváme děti, odvedeni do ŠJ – vedle 2. St. ZŠ
- Po obědě vycházka, zájmové činnosti, hry, soutěže, akce…. – proto vyzvedávat děti až od 14.30 ve ŠD
- Pokud chodí dítě na kroužek, děti neodvádíme – můžeme je po domluvě pouštět
- VEN SE JDE V KAŽDÉM POČASÍ (na oběd)
- Děti pouštíme domů pouze po písemném oznámení – po telefonické výzvě děti nepouštíme (z bezpečnostních důvodů)
Notýsek
- Zapisovat důležité informace
- Zapisovat omluvenky, pokud jde dítě po obědě, pokud dítě odvádí někdo jiný než zákonní zástupci, pokud má jít dítě samo apod.
Obědy
- Platí se ve ŠJ vedoucí jídelny/20 Kč za oběd
- Stravenky mají u sebe vychovatelky, odhlášení obědů se provádí u vedoucí ŠJ

Kontakt na ŠD:
www.zsjpesaty.cz sekce školní družina
tel. 731 495 357 (1.-3.odd.), 734 120 800 (4.-5. oddělení) Bc. Pavla Gabrielová
e-mail: druzina.zsjp@seznam.cz vedoucí vychovatelka

Příloha ke stažení: 2015-08-27-SD_-_schuzka_s_rodici_vytisknout.docx
jít zpět

Informace o škole

Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov, J. Pešaty 1313, okres Teplice, Právní forma: samostatný právní subjekt - příspěvková organizace
Zřizovatel: MĚSTO DUCHCOV, IČO: 62787209, DIČ: cz 62787209, Bankovní spojení: 1063671359/0800
Datová schránka: tpjma9z, Telefon: 474559674, mail: pesatkazsjpesaty.cz, web: www.zsjpesaty.cz
Pověřenec GDPR: Ing. Jitka Lacinová, Telefon: 474559674, mail: jlacinovazsjpesaty.cz


Získání informací, podání žádostí, stížností nebo jiných podnětů, obdržení rozhodnutí je možné v kanceláři školy ústní, písemnou, nebo digitální formou - akceptujeme nosiče CD, DVD, USB disky, soubory ve formátech doc, pdf, jpg. Používané formuláře lze získat na webových stránkách nebo v kanceláři školy.

správa webu