ZŠ Jaroslava Pešaty, Duchcov

Nejnovější zprávy z družiny

28.03.16 ŠD Velikonoční tvoření

Před Velikonocemi jsme v družince uspořádali poprvé tvoření nejen pro děti, ale i pro rodiče. Byli jsme velmi překvapeni účastí a zájmem rodičů! Je vidět, že rodiče chtějí trávit se svými dětmi volný čas a chtějí společně tvořit. Spolupráce tedy byla výborná! Rodiče pomáhali dětem a společně vytvářeli krásné velikonoční dekorace. Z družinky si všichni mohli odnést velikonoční přáníčko, zajíčka, vajíčka zdobená různými technikami i krásný košíček. Moc děkujeme za vaši účast a určitě tyto dílničky nevidíte v družince naposledy.

Bc. Pavla Gabrielová
vedoucí vychovatelka
jít zpět

Informace o škole

Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov, J. Pešaty 1313, okres Teplice, Právní forma: samostatný právní subjekt - příspěvková organizace
Zřizovatel: MĚSTO DUCHCOV, IČO: 62787209, DIČ: cz 62787209, Bankovní spojení: 1063671359/0800
Datová schránka: tpjma9z, Telefon: 474559674, mail: pesatkazsjpesaty.cz, web: www.zsjpesaty.cz
Pověřenec GDPR: Ing. Jitka Lacinová, Telefon: 474559674, mail: jlacinovazsjpesaty.cz


Získání informací, podání žádostí, stížností nebo jiných podnětů, obdržení rozhodnutí je možné v kanceláři školy ústní, písemnou, nebo digitální formou - akceptujeme nosiče CD, DVD, USB disky, soubory ve formátech doc, pdf, jpg. Používané formuláře lze získat na webových stránkách nebo v kanceláři školy.

správa webu