ZŠ Jaroslava Pešaty, Duchcov

04.10.12 Upřesnění provozní doby pro výdej stravenek

Dny určené k prodeji stravenek na následující měsíc jsou vždy na konci měsíce vyvěšeny na budově školy, v družině a školní jídelně.

Pro ty strávníky, kteří si nekoupí stravenky na celý měsíc nebo v určené dny na konci měsíce a dochází je doplácet, platí provozní doba:

Úterý: 8.00 - 12.00 hodin
Pátek: 11.15 - 14.00 hodin

Stravenky lze prodat v kterýkoliv pracovní den po telefonické domluvě nebo kdykoliv zastihnete vedoucí školní jídelny v kanceláři ŠJ.

Vedoucí školní jídelny: A. Balochová
jít zpět

Informace o škole

Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov, J. Pešaty 1313, okres Teplice, Právní forma: samostatný právní subjekt - příspěvková organizace
Zřizovatel: MĚSTO DUCHCOV, IČO: 62787209, DIČ: cz 62787209, Bankovní spojení: 1063671359/0800
Datová schránka: tpjma9z, Telefon: 474559674, mail: pesatkaseznam.cz, web: www.zsjpesaty.cz
Pověřenec GDPR: Ing. Jitka Lacinová, Telefon: 474559674, mail: jlacinovazsjpesaty.cz


Získání informací, podání žádostí, stížností nebo jiných podnětů, obdržení rozhodnutí je možné v kanceláři školy ústní, písemnou, nebo digitální formou - akceptujeme nosiče CD, DVD, USB disky, soubory ve formátech doc, pdf, jpg. Používané formuláře lze získat na webových stránkách nebo v kanceláři školy.

správa webu