ZŠ Jaroslava Pešaty, Duchcov

04.10.12 Upřesnění provozní doby pro výdej stravenek

Dny určené k prodeji stravenek na následující měsíc jsou vždy na konci měsíce vyvěšeny na budově školy, v družině a školní jídelně.

Pro ty strávníky, kteří si nekoupí stravenky na celý měsíc nebo v určené dny na konci měsíce a dochází je doplácet, platí provozní doba:

Úterý: 8.00 - 12.00 hodin
Pátek: 11.15 - 14.00 hodin

Stravenky lze prodat v kterýkoliv pracovní den po telefonické domluvě nebo kdykoliv zastihnete vedoucí školní jídelny v kanceláři ŠJ.

Vedoucí školní jídelny: A. Balochová
jít zpět

správa webu