ZŠ Jaroslava Pešaty, Duchcov

Nejnovější zprávy ze školního klubu

07.09.15 Pozor novinka - ŠKOLNÍ KLUB

Vážení rodiče,
k 1. září nového školního roku jsme pro vás a vaše děti připravili novinku - ŠKOLNÍ KLUB na Pešatce. Klub poskytuje zájmové vzdělávání a vykonává činnost ve dnech školního vyučování, ale i ve dnech prázdnin.

Činnost klubu se uskutečňuje především:
1) PŘÍLEŽITOSTNOU výchovnou, vzdělávací, zájmovou a rekreační činností
2) PRAVIDELNOU výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností

Klub je určen přednostně pro žáky DRUHÉHO STUPNĚ. Účastníkem může být i žák prvního stupně, pokud není přijat k pravidelné denní docházce do družiny.

O přijetí žáka k pravidelné docházce rozhoduje ředitelka školy na základě písemné přihlášky. Povinnou součástí je i písemné sdělení zákonných zástupců žáka o rozsahu docházky a způsobu odchodu z klubu.

Stanovení výše úplaty v klubu:
- pravidelná každodenní docházka - měsíční poplatek 150,- Kč
- pravidelná docházka do zájmového útvaru klubu (kroužky) - roční poplatek 400,- Kč (2 kroužky - 600,- Kč), neplatí žáci přihlášení k pravidelné každodenní docházce
- další platby (př. výlet o podzimních prázdninách) budou aktualizovány

Nabídka kroužků a další informace budou v těchto dnech aktualizovány, proto, prosím, pozorně sledujte rubriku Školní klub! Mějte s námi trpělivost - vše se snažíme přizpůsobit vašim dětem. Těšíme se na spolupráci!

Kontaktní osoba - Radka Palečková, vychovatelka školního klubu na Pešatce
Mgr. Veronika Prchalová, ředitelka školy
jít zpět

Informace o škole

Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov, J. Pešaty 1313, okres Teplice, Právní forma: samostatný právní subjekt - příspěvková organizace
Zřizovatel: MĚSTO DUCHCOV, IČO: 62787209, DIČ: cz 62787209, Bankovní spojení: 1063671359/0800
Datová schránka: tpjma9z, Telefon: 474559674, mail: pesatkaseznam.cz, web: www.zsjpesaty.cz
Pověřenec GDPR: Ing. Jitka Lacinová, Telefon: 474559674, mail: jlacinovazsjpesaty.cz


Získání informací, podání žádostí, stížností nebo jiných podnětů, obdržení rozhodnutí je možné v kanceláři školy ústní, písemnou, nebo digitální formou - akceptujeme nosiče CD, DVD, USB disky, soubory ve formátech doc, pdf, jpg. Používané formuláře lze získat na webových stránkách nebo v kanceláři školy.

správa webu