ZŠ Jaroslava Pešaty, Duchcov

Nejnovější zprávy ze školního klubu

14.09.16 Kroužky

V tomto školním roce mohou žáci navštěvovat tyto zájmové kroužky:
MÍČOVÉ HRY - pondělí 14.00-15.30 (Bc.Kosinová)
FUTSAL - středa 14.00-15.30 (Mgr. Kančiová)
BADMINTON - čtvrtek 14:00-15:30 (Mgr. Dudjaková)
MATEMATIKA - čas bude upřesněn (Mgr. Lacinová)
NĚMECKÝ JAZYK - čas bude upřesněn (Mgr. Bártová)

Účast v těchto kroužcích je na základě písemné přihlášky. Přihlášku žáci obdrží u vedoucích kroužků nebo u zástupce ředitele.
Zápisné na jedno pololetí za jeden kroužek je 200,- Kč, za dva kroužky 300,- Kč.

Mgr. Vlasta Bártová
jít zpět

Informace o škole

Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov, J. Pešaty 1313, okres Teplice, Právní forma: samostatný právní subjekt - příspěvková organizace
Zřizovatel: MĚSTO DUCHCOV, IČO: 62787209, DIČ: cz 62787209, Bankovní spojení: 1063671359/0800
Datová schránka: tpjma9z, Telefon: 474559674, mail: pesatkaseznam.cz, web: www.zsjpesaty.cz
Pověřenec GDPR: Ing. Jitka Lacinová, Telefon: 474559674, mail: jlacinovazsjpesaty.cz


Získání informací, podání žádostí, stížností nebo jiných podnětů, obdržení rozhodnutí je možné v kanceláři školy ústní, písemnou, nebo digitální formou - akceptujeme nosiče CD, DVD, USB disky, soubory ve formátech doc, pdf, jpg. Používané formuláře lze získat na webových stránkách nebo v kanceláři školy.

správa webu