ZŠ Jaroslava Pešaty, Duchcov

Školní parlament

02.05.16 2.5.- 7. schůzka

Program:
1. Plán akcí – 5.5. –Hasík – 6.roč
9.-13.5. + 16.- 20.5. animace
1.6. Branný den Ústí n/L – 6.roč.
4.6. Den dětí DDM – 14.00
14.-15.6. Technické hry na
SPŠD Duchcov

2. Úkol pro 9.roč. – příprava olympiády – návrhy disciplín 23.5.

3. Výsledky soutěží – Sněhuláci – bez
umístění
Sběr – 1.m. 5.B, 2.st. 8.A

4. Návrhy a připomínky – WC – zrcadla
Mezitřídní turnaje ve florbale-zjistit zájem, sestavit družstva (středy)
Adopce zvířátka – zjistit zájem

Mgr. Vlasta Bártová

jít zpět

správa webu