ZŠ Jaroslava Pešaty, Duchcov

Školní parlament

15.09.16 1. schůzka žákovského parlamentu

Program:

1. Představení zástupců parlamentu
2. Seznámení s úkoly parlamentu
3. Volba předsedy parlamentu
4. Různé

1. Viz. seznam
2. Žáci byli seznámeni s významem a úkoly parlamentu – viz.nástěnka
3. Tajnou volbou byla zvolena předsedou parlamentu 11 hlasy TEREZA ŠPONIAROVÁ
4. a)Nejbližší akce : nábor do zájmových kroužků
Fáborkovaná - 21.9.


b)Úkoly na příští schůzku
-zjistit zájem o sportovní utkání
dívky - přehazovaná, vybíjená, volejbal
hoši - fotbal, florbal, vybíjená
- sbírat náměty, připomínky, nápady na
aktivity

Mgr. Vlasta Bártová

jít zpět

správa webu