Informace KORONAVIR

Vážení rodiče,
informace o šíření koronaviru se na vás řítí jako lavina. Naše škola všechny informace nepřetržitě sleduje a vyhodnocuje tak, aby byla zaručena bezpečnost vašich dětí:
1) rodiny, které trávily jarní prázdniny v Itálii, byly informovány přes své mobilní operátory o závazném postupu po návratu do ČR
2) zaměstnancům školy, kteří se vrátili z Itálie, byla nařízena karanténa do 19. 3. 2020 – jedná se o jednu učitelku a jednu vychovatelku školní družiny
3) bylo zkontrolováno vybavení všech prostor školy hygienickými prostředky a nařízen zvýšený úklid všech prostor
4) v pondělí 9.3. všichni zaměstnanci a také vaše děti budou opět proškoleni o dodržování hygienických zásad a o dodržování protiepidemiologických opatření
Věřím, že všechno zvládneme, s dotazy kdykoliv na tf 733 373 087 Veronika Prchalová