Pasování prvňáčků

Zápis do prvních tříd na Pešatku – jak na to?

Vážení rodiče budoucích školáčků, blíží se okamžik zápisu do prvních tříd. Město Duchcov zřizuje dvě základní školy, a to ZŠ A. Sochora a ZŠ J. Pešaty. Pro vaši větší míru svobody vytvořilo Město spádovost v rámci celého města – to znamená, že si můžete bez omezení zvolit školu, do které přihlásíte své dítě k plnění školní docházky, a máte jistotu, že bude přijato. Vzhledem k současné situaci byly prezenční zápisy vládou ČR zakázány. Obě školy připravily zápisy elektronické a písemné. Abychom zajistili distribuci všech informací v situaci, kdy jsou uzavřeny i mateřské školy, zvolili jsme možnost zaslat vám formuláře poštou – zvolte školu, vyplňte formuláře elektronicky nebo písemně a doručte. Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Nabízíme možnost online zápisu na našich webových stránkách: www.zsjpesaty.cz

  • klikněte na Zápisy online
  • vyplňte přihlášku Dítě č. 1, v případě sourozenců pak Dítě č. 2
  • klikněte na tlačítko Odeslat
  • potvrzení a další informace vám přijdou na mailovou adresu, kterou do přihlášky uvedete
  • vytiskněte, podepište a přineste do schránky školy – máte čas, v klidu do konce dubna

NEBO druhou možností je vyplnit papírovou přihlášku, kterou jste obdrželi poštou

  • Žádost o přijetí k povinné školní docházce – vyplňte, podepište a pošlete poštou nebo vložte přímo do schránky školy – máte čas, v klidu do konce dubna

Pro vaše děti připravujeme slavnostní den (jako u zápisu), který proběhne, až bude vše naprosto bezpečné. Také žádosti o odklad povinné školní docházky můžete v průběhu dubna zasílat poštou, doručit osobně. Přijímáme také žádosti o zařazení do přípravné třídy. Velmi děkujeme za pochopení a spolupráci!