Žádost o odklad školní docházky

Žádost o odklad můžete podat v případě, že budete mít doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

  • použijte formulář, který jsme vám zaslali poštou nebo použijte jeho elektronickou verzi na konci tohoto příspěvku
  • k žádosti přiložte originál Doporučení pedagogicko – psychologické poradny a Doporučení dětského lékaře, příp. klinického psychologa
  • dejte do obálky a pošlete poštou nebo vložte do schránky školy – máte čas, v klidu do konce dubna
  • pokud nemáte potřebné přílohy – je potřeba do konce dubna podat žádost o přijetí, odklad bude vyřízen, až budete potřebné přílohy mít, nejpozději do 31. 8. 2020