Vyvěšování ptačích budek na výsypce

V úterý 22.9.2020 se vybraní žáci 7. tříd spolu s dětmi z 2.A účastnili terénní exkurze „Vyvěšování hnízdních budek“ na výsypce Pokrok. Akce se konala v rámci nové dlouhodobé spolupráce mezi Severočeskými doly a.s. a ZŠ J. Pešaty. Pod odborným dohledem místních ornitologů sedmáci nainstalovali celkem 40 dřevěných budek na stromy lesnické rekultivace poblíž vodní nádrže Emma. Potřebný materiál dodaly žákům Severočeské doly ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze.
Naši druháčci starším dětem s nadšením pomáhali. Přenášeli budky na předem vybraná místa, sedmáci pak bravurně šplhali po žebříku a spolu s ornitologem a technikem rekultivací Dolů Bílina připevňovali drátem budky ke kmenům stromů. Každá budka byla před vyvěšením označena číslem.
V průběhu práce dostali všichni účastníci exkurze od Severočeských dolů občerstvení (bagetu, ovoce, sladkou tyčinku a nápoj) a v závěru všechny děti i menší dárek o výsypce Pokrok.
Projekt bude pokračovat i nadále. Žáci mohou od jara příštího roku sledovat, které ptačí druhy ve které budce zahnízdily. Na podzim pak proběhne jednodenní akce vyhodnocení obsazenosti budek a jejich vyčištění.
Dopoledne strávené mimo školu se dětem velmi líbilo, všichni si užívali sluníčka, něco nového se naučili a domů odcházeli s pocitem, že se podařilo pro přírodu udělat něco dobrého.

Martina Hanzlíková a Jana Fílová

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout zde.