Informace pro žáky II.stupně

V týdnu od 12. 10. budou do školy chodit žáci 6A, 6B, 6C a 9A, 9B. Rozvrh se nemění! Žáci 7. a 8. tříd zůstávají doma a vzdělávají se podle pokynů učitelů na Bakalářích.

V týdnu od 19. 10. budou chodit do školy žáci 7A, 7B, 8A, 8B dle platného rozvrhu. Žáci 6. a 9. tříd se budou účastnit výuky z domova.

Všichni prosím zkontrolujte funkčnost připojení na Bakaláře: účty rodičů, účty žáků. V případě potřeby volejte 733 373 087 (ředitelka školy).

Účast na distanční výuce (z domova) je povinná – včetně vypracování a odevdání zadaných úkolů! Zákonní zástupci jsou povinni omluvit absenci na distanční výuce do tří kalendářních dnů – telefonem mohou, na Bakalářích musí vždy – uveďte od kdy do kdy! Žáci v karanténě se účastní distanční výuky.