Informace k nástupu žáků do školy I. a II. část

Vážení rodiče, přiblížil se den návratu dětí do školy.

V pondělí 12. 4. začnou s docházkou do školy žáci přípravné třídy, prvních tříd, čtvrtých tříd a pátých tříd.

Následující pondělí 19. 4. nastoupí žáci druhých a třetích tříd. Pokračují žáci pátých tříd.

Sledujte prosím v následujících dnech Zprávy Bakaláře – budeme vás postupně zásobovat dalšími informacemi.

Na vaše děti se velmi těšíme a uděláme vše pro to, aby obnovení prezenční výuky proběhlo v pohodě…

Podmínkou účasti na prezenční výuce (být na vyučování ve škole a ve školní družině) je:

1) testování

  • pouze bez příznaků infekčního virového onemocnění
  • dítě nemůže být k testování nuceno, neúčast na testování není nijak sankcionována
  • neúčast na prezenční výuce pro neotestování je omluvenou absencí: domácí vzdělávání podle zadání – dle možností jednotlivých tříd
  • přípravka, 1. až 3. ročník: je umožněna asistence rodiče (příp. další osoby, kterou rodič pověří), je nutné dodržovat organizační pokyny školy
  • probíhá v pondělí a čtvrtek hned po příchodu do budovy školy, včetně ranního příchodu do školní družiny, nebo první den nástupu do školy – organizace je řízena zaměstnanci školy, přítomna je vždy paní učitelka nebo vychovatelka, kterou děti dobře znají (podrobnější info v další zprávě)
Testy se neprovádí u osob, které:
  • doloží negativní výsledek RP-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hodin
  • absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem
  • mají vystavený certifikát MZ ČR o provedeném očkování a od aplikace poslední dávky uplynulo nejméně 14 dní

V případě pozitivního testu dítě zůstává mimo kolektiv, jsou kontaktováni rodiče, kteří obdrží informace o dalším postupu

2) respirátor, chirurgická rouška

Další část informací se bude týkat přímo provádění testu.

Veronika Prchalová, ředitelka školy, tel. 733 373 087,
Mirka Krátká, zástupkyně ředitelky tel. 736 613 477