Čarodějnice v družině

Stalo se již tradicí, že na konci dubna se v naší školní družině koná čarodějnický slet, kterým si chceme připomenout starý lidový zvyk „Pálení čarodějnic“. Nachystaly jsme pro děti úkoly, které plnily jako správní čarodějové a čarodějnice. Vařily lektvar, skládaly čarodějnické puzzle, tancovaly, opakovaly zaklínadlo a všechny ošklivé věci zapálily s čarodějnicí včetně Corona viru. Nechyběla ani odměna a diplom za kostým.

vychovatelky školní družiny