Bádáš, bádám, bádáme všichni

Žáci 2.A se ve druhém pololetí účastnili projektu podpořeného Státním fondem životního prostředí „Bádáš, bádám, bádáme všichni“. Program se nazýval „Vzácná voda“ a probíhal pod vedením lektorky Centra ekologické výchovy VIANA při Schole Humanitas v Litvínově Bc. Lucie Zíkové. Cílem bylo vzbudit v dětech zájem o přírodu, o své okolí, pochopit vztahy a souvislosti v přírodě. Žáci získali spoustu zajímavých informací. Seznámili se se skupenstvím vody, povídali si o jejím znečištění, o spotřebě vody v domácnosti a vymýšleli, jak nejlépe vodou šetřit. Dozvěděli se, co jsou podzemní a co povrchové vody, zkoušeli odhadnout, kolik procent vody je v tělech různých živočichů a rostlin. Vypracovávali podle pokynů pracovní listy, luštili křížovky, kreslili obrázky, přiřazovali kartičky. Součástí projektu byla i vycházka k místnímu rybníku, kde děti pozorovaly živočichy a pokoušely se pojmenovat rostliny a stromy v okolí vody. Před návratem do školy si zahrály hru na čápa a žáby.
Ve třetím bloku se stala ze třídy laboratoř a žáci si (kromě jiných aktivit) vyzkoušeli i několik pokusů s vodou. Zkoumali rozpustnost soli ve vodě, pozorovali nerozpuštěné krystalky soli na dně kelímku a vyráběli smícháním vody, cukru a barviva kapalnou duhu. Všichni se museli soustředit, být ukáznění a pracovat přesně podle pokynů, aby se pokus povedl.
Během jednotlivých lekcí promítla lektorka několik prezentací i krátkých, poutavých filmů o přírodě vztahujících se k danému tématu.
V závěrečném setkání proběhlo zhodnocení všech činností a každý účastník dostal osvědčení o absolvování projektu. Všem se program líbil a děti si tento netradiční způsob výuky velmi užily.

Mg. Martina Hanzlíková