Příměstský tábor v družince

Prázdniny začaly, ale v družince to pořád jelo. Naplánovaly jsme si pár výletů a zájem o ně byl obrovský. Rozjely jsme se do Krušných hor do areálu Lesná, kde pro nás paní lektorky připravily program na míru. Nejen že jsme poznávaly život na louce, ale také jsme se seznámily s včelím světem. Prohlédly jsme si včelí úly, ochutnaly med a vyzkoušely ochranné včelařské kombinézy. Vyrobily jsme si domeček z lučních květin a po obědě vyrazily domů. Nechybělo ani nakupování malých dárečků v místním info centru. A protože nám areál naskytl ještě mnoho zajímavých témat, tak jsme se tam druhý den vydaly znova.Čekal na nás vodní svět, kde nám paní lektorky povídaly o tom , jakým způsobem se do rybníka dostává voda a kdo v něm a jeho okolí žije. Nechyběli ani soutěže s vodní tematikou.Další část dne patřila prohlídce Krušnohorského muzea, kde jsme se vydaly do dávné minulosti a společně si prohlédly expozici o minulém životě horalů a jejich krušnohorských tradic.S pocitem, že se sem ještě někdy určitě vrátíme jsme odjely domů.Další výlet nás zavedl na farmu do Krupky, kde se nás ujali odborníci a ukázali nám kdo na farmě žije. Seznámily jsme se se zvířaty, povídaly si o jejich užitku a zpracování jejich produktu. Naším úkolem bylo také vyplnit pracovní listy s otázkami, které byly zaměřeny na informace, které jsme se v průběhu dne dozvěděly. Na toho nejlepšího čekala samozřejmě odměna. Nám všem, ale byly odměnou na konci dne vlastnoručně opečené buřtíky.Čtvrteční výlet jsme věnovaly poznávání kamenického, sochařského a šperkařskéhořemesla v řemeslné dílně v Evani u Peruce.Přivítal nás areál manželů Hrubých, kteří měli pro děti připravený výukový programs názvem ,,Mezi kameny života“.Děti se dozvěděly mnohé o vzniku a životě kamene. Poté se malí sochaři, s tvořivýmduchem, rozešli na jednotlivá stanoviště, kde tesali pítko pro ptáčky, tvořili šperky z opukya talismany z pískovce.Při práci a příjemné atmosféře nám čas rychle plynul, krásných výrobků přibývalo.Děti si výlet velice užily a těšily se, až se doma pochlubí svými uměleckými výrobky.Poslední den příměstského tábora jsme zakončily návštěvou místního muzea v prostorách Divadla M, kde jsme našly nejen vodníka, ale i třeba čertici Bertu. Manželé Petrovští si pro nás připravili pohádku ,,O Cepíkovi“- je to postavička chlapce, který má stejné zájmy a návyky jako děti. Cepík provází děti formou pohádek divadelních představení zásadami správného životního stylu a zároveň jim předvádí, co se stane, když se zásady zdravého životního stylu poruší. Společně pak hledají správná řešení. Na závěr nechyběla ani ochutnávka ovoce a zeleniny se zavázanýma očima. Na vítěze čekala odměna.S dětmi jsme se rozloučily a popřály hezké prázdniny.

Vychovatelky školní družiny

foto najdete v naší fotogalerii