Matematická olympiáda

Ve druhém pololetí se naplno rozbíhají na naší škole třídní kola soutěží a olympiád. Úspěšní řešitelé nás pak odjíždí reprezentovat do okresních kol.

V okresním kole matematické olympiády, které se zúčastnilo 18 řešitelů ze  ZŠ Metelkovo, Buzulucká a Pešaty, obsadili žáci našeho 5. ročníku Tereza Nosová a Marcel Skýva 5. a 6. místo a dostali se do skupiny „úspěšných řešitelů“. Gratulujeme!