Podzimníček ve školní družině

Ani letos jsme v družince nezapomněli na podzimní výtvarnou soutěž. Děti s pomocí rodičů vyrobily překrásné výrobky – podzimní skřítky z různých materiálů, ale i exotického ovoce, které nám ozdobily okolí naší družinky. A jelikož bylo opravdu velmi těžké vybrat toho nejhezčího, tak odměnu dostal každý, kdo přinesl nějaký výrobek. Výrobky si můžete prohlédnout před naší družinkou. Dětem a rodičům děkujeme za účast.

Vychovatelky ŠD