U zápisu ve škole

Začátkem dubna, jako již tradičně, zavítali na Smetanku ve dnech 5. a 7. dubna budoucí prvňáčci v doprovodu svých rodičů k letošnímu zápisu do 1. tříd pro školní rok 2022/2023. Prohlídka školy, rozhovor s paní učitelkou, plnění drobných úkolů v …

S čerty nejsou žerty

Toto známé rčení platilo letos u nás ve škole ve čtvrtek 2. prosince. Hned na začátku vyučování se mezi děti přišel podívat Mikuláš v doprovodu anděla, samozřejmě nechyběl ani čert. Anděl rozdával hodným dětem drobné sladkosti, Mikuláš chválil šikovné žáčky …

Přírodovědná vycházka

V úterý ráno opět napadl sníh. Děti z přírodovědného kroužku odpoledne vyrazily na vycházku. Přinesly si lojové koule, které pak ve třídě rozdrtily. V lesíku si ve dvojicích vybraly vhodný strom a směsí mazaly štěrbiny v kůře. To, co spadlo na zem, sezobou kosi …

Loutkohraní

Projektový den ,,Loutkohraní“ s Divadlem „M“ Byla jednou jedna holčička a ta se jmenovala Mařenka a měla bratříčka Jeníčka. Tuto pohádku už teď znají všichni žáci z prvních a druhých tříd a přípravné třídy naší školy. V únoru k nám přijelo divadlo. Manželé …