Mladý zdravotník

Soutěž proběhla v Teplicích na ZŠ Bílá cesta. Účastnilo se 5 žáků druhého stupně. Jmenovitě: Barbora Žáčková, Magdaléna Mazourová, Viktorie Holubová, Adam Kolařík, Štěpán Bouček. Naši žáci se umístili ze 13 družstev na dvanáctém místě. Sami si vyzkoušeli poskytování 1. pomoci, …

Fyzika trochu jinak

Žáci 9. ročníků měli možnost zažít hodinu fyziky trochu jinak, a to díky návštěvě RNDr. Jiřího Králíka, PhD. z Přírodovědné fakulty UJEP, který jim předvedl řadu zajímavých fyzikálních experimentů s kapalným dusíkem. Žáci poznali, co se děje s vlastnostmi různých …

Terezín

Nastává čas exkurzí a výletů, a proto se žáci devátých tříd vypravili v pátek 13. května do města Terezín. Malou pevností žáky provedl průvodce, který hovořil o historii původně vojenské pevnosti. Období druhé světové války a holocaustu je velmi citlivým tématem, …

Liga proti rakovině

Jako každý rok i letos se zástupci školního parlamentu zapojili do prodeje žlutých kytiček na pomoc onkologickým pacientům a podporu prevence proti těmto nemocem. S kytičkami a letáčky obešli zástupci třídy na prvním i druhém stupni a se žlutou kytičkou …

Dopravní soutěž mladých cyklistů

Ve středu 4.5.2022 se žáci 5. ročníků Daniel Pěkný, Filip Kučera, Barbora Ječmenová a Eliška Červená, zúčastnili okresního kola dopravní soutěže mladých cyklistů. Tato soutěž se konala na dětském dopravním hřišti Městské policie Teplice – Prosetice. Žáci psali nejdříve test …

Teplicko vesluje

Mix týmy 6., 7.a 9.ročníků bojovali na soutěži: Teplicko vesluje 2022 Ve čvrtek 28.4. jsme měli možnost poměřit síly se školami teplického okresu ve veslování na veslařském trenažéru v rámci akce Teplicko vesluje, která se uskutečnila ve Sportovní hale Teplice. …

Opět bodujeme !

Také v dubnu jsme měřili síly s žáky okolních škol v okresních kolech olympiád. Úspěšně nás reprezentoval Lukáš Bašek z 9.B. V okresním kole olympiády z českého jazyka vybojoval krásné 4. místo a od místa prvního ho dělilo pouhých 6 bodů. 13 bodů ho dělilo od …