Adaptační kurz 6. ročníků

V pondělí 19. 9. vyrazili žáci šestého ročníku na tradiční adaptační kurz v doprovodu svých třídních vyučujících a paní asistentky. Cílem byl nedaleký Osek, který skýtá spoustu zajímavých míst a historických památek. Počasí nebylo zrovna ideální. Prudké lijáky střídaly nadějné okamžiky vysvitnuvšího …

Revolution train i autosalon

V úterý 28. 6. 2022 se žáci osmého ročníku vydali k vlečce u svařovny v Duchcově, kde ve zvláštním protidrogovém vlaku poznali cestu závislosti – od první cigarety k drogám, pochopili další možná rizika spojena se závislostí na drogách. K tomu jim pomohl pobyt ve …

Bláznivá olympiáda

I poslední školní den se na 2. stupni soutěžilo. Bláznivá olympiáda je akce, kterou si pro své spolužáky tradičně připravují žáci 9. ročníků. A že toho zase bylo. Skákalo se v pytlích, zdolávala se dráha s živým trakařem, házelo se na terč …

Projektový den Rodinky

Po dvou letech  se žáci celé naší školy účastnili projektového dne „Rodinky“. Soutěžilo celkem 30 družstev, 15 družstev bylo červených a 15 družstev modrých. V každém družstvu byly děti od prvních do osmých tříd. Žáci devátých ročníků vedli družstva po jednotlivých …