Opatření koronavirus

S ohledem na vývoj situace kolem šíření koronaviru žádáme zákonné zástupce, aby v následujícím období bedlivě sledovali prohlášení ministerstva zdravotnictví, ministerstva zahraničí a ministerstva školství. V případě, že budete pobývat v místech, kde dojde k vyhlášení ochranných opatření (karanténa, izolace …

Žádost rodičům

Vzhledem k rostoucímu počtu nemocných dětí, učitelů i ostatních zaměstnanců školy NEPOSÍLEJTE prosím do školy děti s počínajícím nachlazením. Neposílejte do školy ani děti zrovna doléčené – hrozí další onemocnění pro oslabenou imunitu.Děkuji za pochopení, Veronika Prchalová

Koncepce 2020

OBLAST ŘÍZENÍ A SPRÁVY udržovat naplněnost tříd, pokračovat v propagaci práce školy, spolupracovat se zřizovatelem na kulturním životě obce – rozšiřovat portfolio celoškolních tradic (prohlubovat propojení prvního a druhého stupně školy), Den dětí, akademie, pohádková škola, dále spolupráce s obcí …