Fyzika trochu jinak

Žáci 9. ročníků měli možnost zažít hodinu fyziky trochu jinak, a to díky návštěvě RNDr. Jiřího Králíka, PhD. z Přírodovědné fakulty UJEP, který jim předvedl řadu zajímavých fyzikálních experimentů s kapalným dusíkem. Žáci poznali, co se děje s vlastnostmi různých …

Terezín

Nastává čas exkurzí a výletů, a proto se žáci devátých tříd vypravili v pátek 13. května do města Terezín. Malou pevností žáky provedl průvodce, který hovořil o historii původně vojenské pevnosti. Období druhé světové války a holocaustu je velmi citlivým tématem, …

Exkurze na sběrném dvoře

V pátek 29. dubna navštívili žáci třetích tříd sběrný dvůr, kde se dozvěděli bližší informace proč a jak třídit odpad. Po zajímavém výkladu paní ing. Michaely Štechové, ekoložky TS města Duchcova, a prohlídce prostor dvora žáci obdrželi i drobné odměny. Dětem …

Ornitologická vycházka třídy 4.A

Třída 4.A vyrazila ve středu ráno na ornitologickou vycházku. Děti viděly zblízka ukázku a kroužkování ptáků. Měli jsme štěstí na rozmanitost druhů. Viděli jsme např. sýkoru koňadru, sýkoru modřinku, pěnici černohlavou, červenku obecnou, krutihlava obecného, lejska šedého, mlynaříka dlouhoocasého, střízlíka …

Liga proti rakovině

Jako každý rok i letos se zástupci školního parlamentu zapojili do prodeje žlutých kytiček na pomoc onkologickým pacientům a podporu prevence proti těmto nemocem. S kytičkami a letáčky obešli zástupci třídy na prvním i druhém stupni a se žlutou kytičkou …