Ornitologická vycházka

Koncem ledna děti přírodovědného kroužku zhlédly ukázku kroužkování ptáků u lesních krmítek. Rozeznávaly sýkory koňadru, modřinku a babku.  U sýkor koňader hledaly rozdíly ve zbarvení samců a samic, u modřinek pozorovaly zbarvení loňských mláďat a dospělých ptáků. Po cestě děti …

PÁŤÁCI O JEŽKOVI ZÁPADNÍM

V rámci krátkodobého projektu jsme se učili orientovat v odborných textech. Využívali jsme k tomu různé druhy informací z encyklopedií, vlastních knih, online slovníků a internetových stránek. Vyzkoušeli jsme si různé metody práce např. předvídání, ověřování a porovnávání informací nebo metodu čtyřlístek. Spolupracovali jsme …