Opatření k zahájení školního roku

Vážení rodiče, níže najdete popis realizovaných protiepidemických opatření na ZŠ J. Pešaty. Věřte, že se všichni snažíme minimalizovat nepříjemné dopady těchto opatření. Naším společným zájmem je překlenout toto období a začít normální školní rok. Všechny vaše dotazy zodpovíme mailem (pesatka@zsjpesaty.cz), …

Rozlučka (nejen) s devátými ročníky

Každý rok v červnu probíhá slavnostní loučení s našimi deváťáky. Letos jsme místo obřadní síně zvolili prostor naší školní zahrady a rozlučka proběhla jako milé, přátelské setkání rodičů, žáků a jejich třídních učitelek, na kterém nechybělo výborné občerstvení (posíláme díky …