Koncepce 2020

OBLAST ŘÍZENÍ A SPRÁVY udržovat naplněnost tříd, pokračovat v propagaci práce školy, spolupracovat se zřizovatelem na kulturním životě obce – rozšiřovat portfolio celoškolních tradic (prohlubovat propojení prvního a druhého stupně školy), Den dětí, akademie, pohádková škola, dále spolupráce s obcí …