Žákovský parlament – 1.schůzka 10.října 2019

Program: 1) Představení členů parlamentu2) Připomenutí povinností členů a významu parlamentu3) Volba předsedy pro tento školní rok4) Návrhy a připomínky 1) viz seznam2) viz nástěnka 3) Předsedou byla zvolena Denisa Ehmová 9.B – 7 hlasů(2.místo T.Krejčí 7.A, B.Matoušková 8.A-3 hlasy) …

Koncepce 2020

OBLAST ŘÍZENÍ A SPRÁVY udržovat naplněnost tříd, pokračovat v propagaci práce školy, spolupracovat se zřizovatelem na kulturním životě obce – rozšiřovat portfolio celoškolních tradic (prohlubovat propojení prvního a druhého stupně školy), Den dětí, akademie, pohádková škola, dále spolupráce s obcí …