Žákovský parlament – 1.schůzka 10.října 2019

Program: 1) Představení členů parlamentu2) Připomenutí povinností členů a významu parlamentu3) Volba předsedy pro tento školní rok4) Návrhy a připomínky 1) viz seznam2) viz nástěnka 3) Předsedou byla zvolena Denisa Ehmová 9.B – 7 hlasů(2.místo T.Krejčí 7.A, B.Matoušková 8.A-3 hlasy) …

Podávání přihlášek v roce 2022

Máte školou předvyplněné dvě přihlášky. Vy doplňte: adresu pro doručování – pokud se liší od trvalého pobytu zda máte doporučení poradny pro úpravu podmínek přijímaček V                            dne                       podpis uchazeče                                             údaje o zákonném zástupci u oborů, kde je to vyžadováno, …