5. schůzka 23.3. 2023

Program: 1) Vyhodnocení akcí 2) Nové akce 3) Návrhy a připomínky V průběhu jednoho měsíce bude každý týden na nástěnce Parlamentu série 5 otázek. Odpovědi soutěžící odevzdávají svým zástupcům parlamentu, body za správné odpovědi se sčítají, nejlepší řešitelé budou odměněni celodenním …

Sázení stromků

V rámci venkovní výuky se žáci 4.A vypravili na výsypku Pokrok sázet stromky. Za odborného dohledu technika rekultivací, pana Lukáše Hamerleho, vykopali jamky a vysadili 8 sazenic jeřábů. Své stromky si označili kolíky. V následujícím období budou čtvrťáci pozorovat, jak se stromky …

Jarní venkovní výuka

Zahájení jarní venkovní výuky S prvním jarním dnem vyrazili žáci 4.A do terénu. Vyhledávali a určovali jarní rostliny a zapisovali údaje do pracovních listů. Všímali si pylových tyčinek a vymýšleli slova příbuzná ke slovu pyl. U Dubského rybníka si nasbírali přírodniny …