ZŠ Jaroslava Pešaty, Duchcov

Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov

Základní škola s prvním a druhým stupněm, školní družinou, školním klubem a školní jídelnou.

17.01.20 Zápis do prvních tříd pro školní rok 2020/2021


Proběhne ve středu 1. dubna 2020 v budově ve Smetanově ulici od 14 do 18 hodin.
Je možné si vyjednat náhradní termín - telefonicky 736 613 477, mailem mkratka@zsjpesaty.cz, nebo osobně u Mgr. Miroslavy Krátké, zástupkyně pro 1.stupeň.
Ráda na všechny vaše dotazy též odpoví paní ředitelka Veronika Prchalová,tel.733 373 087, vprchalova@zsjpesaty.cz, sídlící v kanceláři školy v ulici J. Pešaty (budova 2. stupně).

S sebou, prosím, k zápisu vezměte rodný list dítěte a svůj doklad totožnosti (mus ...číst celé


17.01.20 6) Přihlášky do přípravné třídy pro školní rok 2020/2021

1.4. - 15. 5. 2020 je možné doručit žádost o zařazení Vašeho dítěte do přípravné třídy pro školní rok 2020/2021 spolu s doporučením pedagogicko-psychologické poradny. ...číst celé

17.01.20 5) Podmínky pro přijetí

• děti s povoleným odkladem s místem trvalého pobytu v Duchcově a přihláškou do školní družiny
• děti s povoleným odkladem s místem trvalého pobytu mimo Duchcov a přihláškou do školní dru ...číst celé

17.01.20 4) Financování činnosti přípravné třídy základní školy

• vzdělávání v přípravné třídě je zdarma ...číst celé

17.01.20 3) Školské služby poskytované dětem přípravné třídy

• děti mohou navštěvovat školní družinu za stejných podmínek jako žáci základní školy, přihlášení do školní družiny je přednostním kritériem pro přijetí do přípravné třídy (viz kritéria pro přij ...číst celé

17.01.20 2) Organizace přípravné třídy

• obsah vzdělávání v přípravné třídě vychází z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a je součástí školního vzdělávacího programu naší základní školy
• časový rozsah v ...číst celé

17.01.20 ŠKOLU SI VYBÍRÁ RODIČ

Vážení rodiče a milí předškoláčci,
obracíte se na nás s dotazy, zda můžete své dítě přihlásit na naši školu, přestože nejsme Vaší spádovou školou. Samozřejmě - můžete. Vy jste ti, kdo určují do jaké ...číst celé

17.01.20 Upozornění na změny v zápisech do prvních tříd

Poslední novela školského zákona mění zápisy do prvních tříd!

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, ...číst celé

17.01.20 1) Zřizování přípravné třídy

• přípravné třídy jsou zřizovány pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, ...číst celé

17.01.20 Pomůcky do 1.třídy

Pomůcky pro 1.třídu
pořizují zákonní zástupci žáka


• aktovka na záda
• vybavený penál (pastelky, tužky, perem píšeme až od prosince)
• přezůvky v sáčku
 ...číst celé

17.01.20 Hrdá škola-barevný týden

V tomto školním roce jsme se přihlásili do soutěžního projektu Hrdá škola.
Cílem tohoto projektu je oživení školních dní a zpříjemnění atmosféry mezi učiteli a žáky, ale také poučení a vyzkoušení nov ...číst celé

Starší zprávy

Další články najdete ve zprávách ze školy.

Informace o škole

Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov, J. Pešaty 1313
okres Teplice
Zřizovatel: MĚSTO DUCHCOV
Právní forma: samostatný právní subjekt - příspěvková organizace
IČO: 62787209
DIČ: cz 62787209
Bankovní účet: 1063671359/0800
Kapacita ZŠ: 750 žáků
Datová schránka: tpjma9z
Telefon: 474559674
e-mail: pesatkazsjpesaty.cz
web: www.zsjpesaty.cz
Pověřenec GDPR: Ing. J. Lacinová


Nejbližší akce

Talentová soutěž v ŠD

06.01.2020

Můj oblíbený zimní sport

13.01.2020

Filmové představení Sněžný kluk

30.01.2020

Perštejni-4.-6.r.

03.04.2020

ŠvP Poslův Mlýn

19.04.2020

Škola v přírodě 2.stupeň

17.05.2020

Besedy Prevence 5.-9.r.

26.05.2020

Besedy pro 3.ročníky - Na světě nejsi sám

27.05.2020

Besedy pro 4.ročníky - Z housenky motýlem

27.05.2020

ŠvP Poslův Mlýn

14.06.2020


Prázdniny v roce 2019/20

Podzimní prázdniny 29.10.-30.10.
Vánoční prázdniny 23.12. - 3.1.
Pololetní prázdniny 31.1.
Jarní prádzniny 2.3. - 8.3.
Velikonoční prázdniny 9.4.
Letní prázdniny 1.7. - 31.8.


Zelená škola


Aktivní škola


Ovoce do škol

Ovoce do škol

Za zdravým vzduchem


Informace o škole

Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov, J. Pešaty 1313, okres Teplice, Právní forma: samostatný právní subjekt - příspěvková organizace
Zřizovatel: MĚSTO DUCHCOV, IČO: 62787209, DIČ: cz 62787209, Bankovní spojení: 1063671359/0800
Datová schránka: tpjma9z, Telefon: 474559674, mail: pesatkazsjpesaty.cz, web: www.zsjpesaty.cz
Pověřenec GDPR: Ing. Jitka Lacinová, Telefon: 474559674, mail: jlacinovazsjpesaty.cz


Získání informací, podání žádostí, stížností nebo jiných podnětů, obdržení rozhodnutí je možné v kanceláři školy ústní, písemnou, nebo digitální formou - akceptujeme nosiče CD, DVD, USB disky, soubory ve formátech doc, pdf, jpg. Používané formuláře lze získat na webových stránkách nebo v kanceláři školy.

správa webu